Buď bez hesla!

Teraz môžete vstúpiť do svojho priečinku Microsoft jediným dotykom kľúča Yubikey.

Vstúp pomocou jediného dotyku!

Odteraz sú dostupné pomocou Yubikey nasledovné bezheslové služby od Microsoft!*

Account Outlook Office Skype Onedrive Xbox live Bing Store Windows MSN

* Táto funkcia je dostupná na ktoromkoľvek PC s inštaláciou Windows, Windows 10 1809 update a Microsoft Edge.

Ľahší prístup:

Jednoduchá dostupnosť. Nemusíte si pamätať svoje heslá, alebo vstupovať pomocou zložitých užívateľských mien. Jednoducho sa dotknite kľúča Yubikey a okamžite budete mať prístup k svojmu priečinku.

Viac služieb:

Teraz vďaka vyššej bezpečnosti údajov môžete ľahšie využívať svoje obľúbené služby od Microsoft.

Lepšia bezpečnosť:

nepotrebujete viac heslá, čo znamená, že neoprávnené osoby nebudú môcť ukradnúť vaše užívateľské meno, alebo heslo, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich zneužiť pre útok. K dostupnosti je potrebné fyzicky vlastniť kľúč Yubikey.

Je kompatibilný so systémom Microsoft, kľúče YubiKey zabezpečujúce dostupnosť bez hesla:

Security Key by Yubico
Yubikey 5 NFC
Yubikey 5 Nano
Yubikey 5C Nano
Yubikey 5C

Vstup bez hesla je založený na ovládači FIDO2, ktorý je novou autentizačnú normou, zabezpečujúcou rozšírené autentizačné možnosti, vrátane pružnosti pri zabezpečovaní jednofaktorových (bez hesla), dvojfaktorových, alebo viacfaktorových autentizačných riešení.

Ovládač FIDO2 sa opiera o utajenie pomocou verejného/ privátneho kľúča. Osobný a privátny kľúč sa nachádza na vašom YubiKey, kým verejné kľúče si ukladá taká služba, ako napríklad priečinky Microsoft, alebo Outlook.com. Dotykom YubiKey odošleme privátny kľúč a porovnáme ho s verejným kľúčom, nachádzajúcim sa na serveri, následne okamžite prebehne vstup.

Často opakované otázky

Je taká opcia, aby som pridal k svojmu nedostupnému priečinku bezpečnostný kľúč? Ako mám aktualizovať svoj priečinok?

Keď si chcete nainštalovať aktualizáciu/ update, zvoľte Štart > Nastavenia > Aktualizácia a bezpečnosť > aktualizácia Windows a kliknite na Vyhľadanie aktualizácie.

Mám problém v súvislosti s nastavením bezpečnostného kľúča. Existuje akákoľvek technická dokumentácia?

Áno. Na tomto mieste nájdete bližšiu informáciu od Microsoft o tom, ako môžeme pridať bezpečnostný kľúč k priečinku Microsoft:

https://support.microsoft.com/en-us/help/4463210/windows-10-sign-in-microsoft-account-windows-hello-security-key

Čo je to Passwordless a ako to funguje?

Dostupnosť bez hesla je založená na ovládači FIDO2, je novou autentizačnou normou, zabezpečujúcou rozšírené autentizačné možnosti, vrátane pružnosti pri zabezpečovaní jednofaktorových (bez hesla), dvojfaktorových, alebo viacfaktorových autentizačných riešení.

Ovládač FIDO2 sa opiera o utajenie pomocou verejného/ privátneho kľúča. Osobný a privátny kľúč sa nachádza na vašom YubiKey, kým verejné kľúče si ukladá taká služba, ako napríklad priečinky Microsoft, alebo Outlook.com. Dotykom YubiKey odošleme privátny kľúč a porovnáme ho s verejným kľúčom, nachádzajúcim sa na serveri, následne vstup je okamžitý.

Použite svoj priečinok od Microsoft a pomocou YubiKey môžete vstupovať do takýchto aplikácií cez prehľadávač Edge bez hesla:
Outlook
Skype
Office
OneDrive
Windows
Cortana
Edge
Xbox Live
Mixer
Microsoft Store
Bing
MSN

Ktoré kľúče Yubikey spolupracujú so systémom Microsoft?

Séria Yubikey 5 a Security key by Yubico sú všetky kompatibilné a použiteľné pre vstup do priečinku Microsoft.

Môžem si zaregistrovať viacej Yubikey kľúčov k svojmu priečinku?

Áno, môžete si zaregistrovať niekoľko kľúčov k svojmu priečinku. Odporúčame, aby ste si zaregistrovali aspoň dva kľúče, tak budete mať jeden primárny a druhý náhradný kľúč.

Čo mám robiť, keď stratím svoj kľúč? Ako prebieha proces spätného nastavenia priečinka?

Microsoft vyžaduje od svojich užívateľov, aby si navolili viac než jednu metódu, a tak v prípade, keby ste stratili svoj Yubikey kľúč, budete mať k dispozícii ďalšiu opciu.