Kontakt

Distribútorom produktov YubiKey v Maďarsku (na Slovensku) je spoločnosť Mind-Info Kft.

  • yubikey@mindinfo.hu
  • Maďarsko  – 1071 Budapest Városligeti fasor 47-49

  • EU-VAT: 14117006-2-42