Správa hesiel

Spravte si bezpečnejším správu Vašich hesiel!

Každý používateľ si musí zapamätať veľký počet hesiel k prístupu ku svojim emailom, bankovým kontám, online nákupu, a spoločenským stránkam. Keď k tomu ešte vezmeme čísla, a PIN kódy platobných a kreditných kariet, je čoraz viac a viac citlivých dát, ktoré si potrebujeme zapamätať, až sa to stáva nepohodlným. Riešením je aplikácia správy hesiel, ktoré používa a bezpečné overovanie Yubikey, Vaše heslá budú v bezpečí a jednoducho dostupné.

Aplikácie správy hesiel

Aplikácie, ktoré sú chránené jednorazovým heslom YubiKey sa pohybujú na veľmi širokom rozhraní, tak ako pre podnikové, aj pre súkromné používanie nájdeme vhodný softvér.

Uvedené softvéry podporujú riešenie YubiKey v plnej miere:

  • KeePass
  • PassPack
  • Password Safe
  • Password Tote
  • KeyGenius
  • LastPass