LastPass a Yubikey

V súčasnosti potrebujete používať heslá k nespočetne veľkému počtu stránok. V lepších prípadoch nie všade zadávame totožné heslo, cenou za toto je to, že si súčasne musíme pamätať veľa hesiel. Tento článok nemá za cieľ predstavenie funkcií LastPass v plnom rozsahu, predstavíme vám len nastavenia v súvislosti s YubiKey.

1. Otvorte stránku LastPass.com. Stiahnite si požadované rozšírenie pre internetový prehliadač, ktorý používate. Ja používam Firefox, preto som rozšírenie nainštaloval doň. Ak sa to podarilo, v ponuke nástrojov (Toolbar) sa zobrazí ikonka LastPass, kliknutím na ktorú môžete neskôr vstúpiť do služby.

 

2. Pre používanie Yubikey je potrebné predplatné minimálne v rozsahu Prémium, preto sa zaregistrujte na 14 dňovú Enterprise verziu, nakoľko za verziu Prémium je potrebné okamžite zaplatiť.

3. K účtu je potrebné 1 ks master heslo, to si v každom prípade zapamätajte, v opačnom prípade nebudete môcť používať svoj účet.

4. Nakoľko v základnom nastavení nie je povolená dvojfaktorová autentifikácia, preto vstúpte na stránku so svojou e-mailovou adresou a master heslom. Ak sa to podarilo, zobrazí sa vám nasledujúca plocha.

5. Kliknutím na možnosť “Account Settings” sa otvorí okno pre nastavenia. Tu zvoľte možnosť “Multifactor Options”.

6. Vyhľadajte sekciu Yubico a v stĺpci Action v riadku Yubico kliknite na ikonku ceruzky, čím bude možné nastavenia upravovať.

 

7. Nakoľko je používanie Yubikey v základnom nastavení zakázané, povoľte ho (enabled = yes). Ak disponujete takým chytrým telefónom, ktorý nedisponuje s USB portom a chcete sa vyhnúť multifaktorovej autentifikácii, tak im povoľte prístup (Permit mobile device access=Allow). Pre offline používanie Yubikey kľúčov ich musíte tiež povoliť (Permit offline access=Allow). Nakoľko sa v tomto prípade bude skúmať statická časť generovaného hesla, zníži to vašu bezpečnosť, ale bude fungovať aj bez internetového pripojenia a má oveľa väčšiu hodnotu, ako všeobecné heslo. Systém je schopný spravovať spolu 5 ks Yubikey kľúčov. Ak ste vsunuli svoj kľúč do USB portu, v jednom z políčok Yubikey vygenerujte OTP (one time password) heslo. Zopakujte tento postup, ak v príslušnom poli máte aj viac hesiel. Ak sa to podarilo, kliknite na tlačidlo Update.