Nastavenie Yubikey pre systémy Drupal

Keď už používame systém Drupal, máme ho nainštalovaný, a chceme pri prihlásení používať Yubikey potom po prvé si stiahnite plugin Yubikey a nahrajte pre potrebné moduly.

Ak už máme nainštalovaný modul, povoľme podporu Yubikey pri konfigurácií.

Po povolení modulu nasleduje získanie API kľúča: https://upgrade.yubico.com/getapikey/

Zadajme našu emailovú adresu a pomocou kľúča Yubikey si vygenerujme jednorazové heslo. Získané heslo bude aktívne za zopár minút v cloude Yubikey. Uveďme to pri nastavení Drupal, a taktiež uveďme aké prihlásenie budeme žiadať, napr.: heslo + Yubikey token, Yubikey token + heslo, používateľské meno + heslo + Yubikey token.

Posledným krokom je, aby sme priradili kľúče k používateľom, bez toho nebudeme vedieť používať token. K tomu potrebujem získať jednorazové heslo, pomocou ktorého budú prístroj a token priradení k sebe. Teraz už môžete používať Váš nový Yubikey token.